SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

 

 

 

 

Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami: OBSŁUGA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(2 ETATY)